Turistvisa i Skandinavien

När det handlar om alla skandinaviska medborgare kommer det aldrig att behövas någon form av turistvisa vid resor inom Skandinavien. Här finns det ett avtal sedan långt tillbaka som säger att det är fritt för alla nordbor att resa över gränserna inom Skandinavien. Det bästa av allt är att du inte ens behöver ha ditt pass med dig längre, utan ditt nationella id-kort kommer att gälla som legitimation inom hela Skandinavien. Detta är något som gör att alla svenskar kan röra sig fritt utan några som helst kontroller inom Skandinavien rörande pass eller visa för att ha rätten aTourist visas in Scandinaviatt stanna i de olika länderna.

Om du däremot är från ett annat land inom EU, kommer du alltid att behöva ha med dig ditt pass. Här är det dock inte troligt att det överhuvudtaget kommer att finnas någon form av passkontroll, då dessa enbart sker vid enstaka tillfällen och speciellt utsedda gränsposter inom EU. Detta betyder att alla som är medborgare i ett land inom EU kommer att kunna dra nytta av friheten av rörelsen av personer mellan gränserna, vilket är en av de fyra friheterna inom EU. På så sätt kan alla fritt röra sig, semestra, bosätta sig eller arbeta inom EU, vilket gör att det finns mycket större valfriheter än tidigare för alla människor.

Om det är så att en medborgare från ett land utanför EU vill fara på semester eller besöka till exempel Sverige, så kommer det att vara olika regler som gäller för olika länder. Här handlar det då allt som oftast om att ansöka om visum på den svenska ambassaden i det land denna person kommer från. Medan en del av länderna utanför EU automatiskt får ett turistvisum på 30 dagar. Mest svårt är det att få visum till Skandinavien för asiatiska människor, då detta ofta har handlat om ett giftermål som sedan bara var en fasad för att få vara i landet.